Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

13:36
1821 412f
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
panopticumlc
13:36
9064 31c6
This Heat
Reposted fromlontano lontano viajointskurwysyn jointskurwysyn
panopticumlc
13:36
8358 4b2e

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viajointskurwysyn jointskurwysyn
panopticumlc
13:36
panopticumlc
13:35
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialithiumowaa lithiumowaa
panopticumlc
13:35
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialithiumowaa lithiumowaa

April 13 2018

panopticumlc
21:01
5754 d92f 500
Reposted byjestemdeszczemloca-blueberrythetemplegitarowaaaAbudaswartimenoveltyMountainGirlstonerrSilentForestniezwyyklahashwarkoczzodynniwieWpiwnicyUdziadkaosiucinnamongirlhaszraamentispenetralia
panopticumlc
20:52
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaamphetaminelogic amphetaminelogic
panopticumlc
20:52
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
panopticumlc
20:52
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana vialithiumowaa lithiumowaa
panopticumlc
20:50
9779 6cf3 500
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
panopticumlc
20:45
5740 08c2 500
Reposted bytvaseyes tvaseyes
panopticumlc
20:26
5727 106a 500

April 11 2018

panopticumlc
21:26

April 09 2018

panopticumlc
22:23
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
panopticumlc
22:08
7675 c1d8 500
panopticumlc
19:26
0600 21ec 500
Jowisz.
Reposted bymrbrightside91amphetaminelogicszpaqusSenyiareloveutionikarimelainpuszkabanshepomoorlllmjanuschytruslachesismlucanuslifuponurykosiarzSzczurekMilcatopyganzrockbartvaseyesagatonimichalkoziolnicciekawegowyspianPaseroVirusZirconkartofelzembatatekwojertai666pandywarhousoadystacool-carlosvolwujcioBatstonerrtishkatoadieLukasYorkmandziaraemenememsmarbearsssssmontakmikimotoleniwabulaLuukkazupacebulowaletha0outofmyheadloca-blueberryzoraxwasnaevimesszczebloQudacimaciekpstockholmskisindromPorannyzachlanny8agiennybziumGunToRuncokejunkiekandyzowaneowoceelchupacabragubertapatycznaMrHobbeswonderinterceptorAdalbert67oipojaraforgetprincessiwanttobeanastrophysicistbladzikFarillbiauekcover-my-eyespetroredhairwitchjanealicejonesinsanedreamertutusedenpathhormezaabsolemzniesmaczonyzyciemtentacleguyAMPLIDUDEkasiastrofadeparterx-rayRumianekVonKleistp168gretsiikattmyuszszszppiotrusjankantyzielonykotrocknrolla
panopticumlc
19:22
W życiu przydarza ci się to, co przyciągasz do siebie myślami. Tym, o czym myślisz, kształtujesz swoje życie.
— Regina Brett
Reposted fromforgivness forgivness vialithiumowaa lithiumowaa
panopticumlc
19:21
9908 8012 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
panopticumlc
19:20
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl