Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

panopticumlc
02:13

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viastonerr stonerr
panopticumlc
02:12
1072 6e3a
Reposted byTigerleSchattenhonig
panopticumlc
02:11
1068 01a4 500

May 04 2017

panopticumlc
12:22
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viatosio-landia tosio-landia
panopticumlc
12:22
Co znaczy: Jestem. Jesteśmy. I wystarczy. Teraz musimy zacząć. Życie nasze jest w naszych rękach.
— E. Bloch
Reposted fromtosio-landia tosio-landia
panopticumlc
03:09
6843 abdc 500
panopticumlc
03:08
6840 b2b6 500
panopticumlc
03:08
6835 03d3 500
panopticumlc
03:08
6833 374e 500
Reposted bypsychedelicsmental-catoversensitivestrzepypsychedlixminiatura
panopticumlc
02:54
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viastonerr stonerr
panopticumlc
02:54
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— "Nieznośna lekkość bytu", M. Kundera
Reposted fromtosio-landia tosio-landia viastonerr stonerr
panopticumlc
02:53
4276 5102
Reposted frommisiapa misiapa viastonerr stonerr
panopticumlc
02:53
Światło myśli, że podróżuje szybciej niż cokolwiek innego. Ale myli się. Nieważne, jak szybko światło podróżuje: zawsze dowiaduje się, że ciemność była pierwsza i czekała na nie.
— Terry Pratchett
Reposted fromaccidientte accidientte viastonerr stonerr
panopticumlc
02:52
panopticumlc
02:51
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
02:49
panopticumlc
02:49
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viastonerr stonerr

May 03 2017

panopticumlc
11:52

April 22 2017

panopticumlc
21:47
panopticumlc
21:29
5244 59ef 500
Reposted fromDennkost Dennkost viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl