Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2019

panopticumlc
7772 4ac3 500
Reposted byhashkudlaty

December 09 2019

panopticumlc
9463 fc46 500
Reposted fromwentyl wentyl viacachalot cachalot

November 26 2019

panopticumlc

November 24 2019

panopticumlc
panopticumlc
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viasatyra satyra
panopticumlc
8798 e07a 500
Reposted fromthetemple thetemple viasatyra satyra
panopticumlc
Reposted fromFlau Flau viacachalot cachalot
panopticumlc
Reposted fromNerdybird Nerdybird viacachalot cachalot

November 20 2019

panopticumlc
2282 4eff 500
panopticumlc
2225 4cbc 500
panopticumlc
2219 5c10 500
panopticumlc
2218 86b2 500
Atomium
Reposted byvisualmikeLeguanien
panopticumlc

Haj tlenowy – najbardziej legalny haj świata. Metoda Wima Hofa

W ludzką naturę wpisana jest ciekawość odmiennych stanów świadomości. Człowiek był i jest bardzo kreatywny w poszukiwaniu sposobów ich osiągnięcia – odkrył rośliny halucynogenne, alkohol, a z czasem zaczął sam syntezować różne substancje chemiczne, które potrafią zabrać w podróż kosmiczną bez patronatu NASA. Trzeba zaznaczyć, że zawsze byli też bardziej wytrwali i cierpliwi, którzy osiągali odmienne stany świadomości bez żadnego “dopingu”, ale pracą nad ciałem i duchem.....
panopticumlc
2196 81a0 500
panopticumlc
2183 4822 500
Brugia.
Reposted bymcawesomeVernixx
panopticumlc
2165 565c 500
Doel- Belgia

November 14 2019

panopticumlc

November 08 2019

panopticumlc

November 07 2019

panopticumlc
panopticumlc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl